XXI Giełda Wynalazków … już wkrótce

GieldaWynalazkow2014_0

XXI Giełda Wynalazków

Nagrodzonych w 2013 roku

na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości

11-12 lutego 2014, Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie

Patronat honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki,

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Rada Główna Instytutów Badawczych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Patronat medialny:

Program IV Polskiego Radia, Nauka w Polsce – PAP, TV ORION,

Przegląd Techniczny, Magazyn Gospodarczy FAKTY, Gazeta Prawna, Magazyn Przemysłowy,

Perspektywy, The Warsaw Voice, FOCUS, Portal Techniczny, Nowoczesne Technologie w Przemyśle,

inżynierka.pl, Polish Market, Radio dla Ciebie, Teberia

Wynalazki, które odniosły sukces w 2013 roku na międzynarodowych targach i wystawach będzie można oglądać w Warszawie, w dniach 11-12 lutego 2014 roku, w części konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik.

Głównym celem wystawy jest promocja osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców poza środowiskiem naukowym dla zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi, a także uhonorowanie medalistów targów wynalazczości za ich międzynarodowe sukcesy. Na Giełdzie zostaną przedstawione wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym jak również gotowe do wdrożenia i komercjalizacji

W Giełdzie wezmą udział laureaci targów w Paryżu, Brukseli, Norymberdze, Seulu, Tajpej, Makau, Pradze, Sewastopolu, Kuala Lumpur, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Turcji oraz Chorwacji.

Pierwszego dnia imprezy odbędzie się uroczysta ceremonia wręczania dyplomów i statuetek Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego medalistom wystaw i targów wynalazczości z 2013 roku. W uroczystości wezmą udział wystawcy Giełdy – laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2013 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe.  Inauguracja Giełdy odbędzie się w Sali Audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik.

Drugi dzień wystawy, czyli 12 luty jest otwarty dla wszystkich zwiedzających. Każdy zainteresowany będzie miał okazję odwiedzić Giełdę i zapoznać się z prezentowanymi przez jej uczestników innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnej, ulotek, tablic informacyjnych, folderów. Wstęp jest bezpłatny.

Wystawcami Giełdy są przedstawiciele akademickich ośrodków naukowych, instytutów badawczych, przemysłu a  także  twórcy  indywidualni,   uczniowie,  studenci,  doktoranci,  których  innowacyjne  rozwiązania  otrzymały

w 2013 roku medale oraz inne wyróżnienia na światowych targach i wystawach wynalazków.

Podczas ubiegłorocznej edycji Giełdy przedstawiono ponad 170 projektów, głównie z dziedziny ekologii, chemii, biologii, elektroniki, technik medycznych, mechaniki, budownictwa i informatyki. W tym roku przewidywana jest podobna ilości prezentowanych rozwiązań.

Organizatorzy Giełdy:

 • Eurobusiness-Haller, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice; tel/fax: 32/355 38 00; e-mail: euro@haller.pl
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, ul. Sternicza 46, 01-350 Warszawa

tel/fax: 22/633 84 82; e-mail: biurospwir@gmail.com

RAMOWY  PROGRAM GIEŁDY WYNALAZKÓW 2014

 • 11 lutego 2014 /13:00-17:00/

Sala Audytoryjna w części konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik

UROCZYSTOŚĆ OFICJALNEGO OTWARCIA GIEŁDY

Oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków, połączone z wręczeniem dyplomów i statuetek Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom (Sala Audytoryjna Centrum Nauki Kopernik).

Uczestnicy:

ü  Goście honorowi: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki,

Urzędu Patentowego i innych instytucji wspomagających rozwój wynalazczości

ü  Laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2013 roku,

ü  Media (dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne, prasę)

 • 13:00 – Rozmowy wystawców z dziennikarzami na stoiskach Giełdy (I piętro)
 • 14:00 – Powitanie gości i uczestników (Sala Audytoryjna)
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
 • Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Patentowego RP
 • Wręczenie dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom

wynalazków za aktywność promocyjną  oraz za uzyskany medal złoty  z wyróżnieniem

 • Wystąpienie dwóch przedstawicieli nagrodzonych wynalazców
 • Prezentacja wynalazków gościom honorowym oraz rozmowy wystawców z dziennikarzami

na stoiskach Giełdy (I piętro)

 • Bankiet (parter)

 • 12 lutego 2014 /10:00-17:00/

I piętro w części konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik

NAUKA DLA GOSPODARKI

DZIEŃ OTWARTY DLA WSZYSTKICH ZWIEDZAJĄCYCH

 • Wręczenie Wystawcom Giełdy dyplomów za złote, srebrne i brązowe medale

uzyskane na targach wynalazczości w roku 2013 ( I piętro, na stoiskach)

 • Dzień otwarty dla mediów, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkich zwiedzających

Redakcja inżynierka.pl

Komentarze zamknięte.